Skip to Content
[Page Content]

Nasa Panahong Daloy

NASA PANAHONG DALOY NG VIDEO SA GABI NG HALALAN
(ANG NASA PANAHONG DALOY AY MAPAPANOOD LAMANG SA GABI NG HALALAN)
ANG MGA BALOTA AY MAG-UUMPISANG DUMATING MATAPOS MAGSARA ANG LUGAR NG BOTOHAN NG IKA-8 NG GABI
[Original Content]