Skip to Content
[Page Content]

BỎ PHIẾU TRỰC TIỀP

Vote In Person

Bầu Cử Đăc Biệt Ngày 2 Tháng Ba, Năm 2021

Các Trung tâm Bỏ phiếu trực tiếp dễ tiếp cận và an toàn đã sẵn sàng cho kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Thượng Viện Đặc Biệt và Bầu Cử Đăc Biệt Địa Hạt 30 Ngày 2 Tháng Ba, Năm 2021

TÌM ĐỊA ĐIỂM PHÒNG PHIẾU

Ngày Giờ mở cửa của Phòng Phiếu

Cử tri bỏ phiếu trực tiếp luôn an toàn ở BẤT KỲ phòng phiếu nào.

 • Phòng phiếu mở cửa từ 10 giờ sáng tới 7 giờ tối từ ngày 20 Tháng Hai tới ngày 1 Tháng Ba
 • Trong Ngày Bầu Cử, từ 7 giờ sáng tới 8 giờ tối Ngày 2 Tháng Ba

An toàn cho cử tri bỏ phiếu trực tiếp

Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên của chúng tôi. Tất cả các Trung tâm Bỏ phiếu tham gia sẽ tuân theo các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe cộng đồng của Tiểu bang và Quận, chẳng hạn như:

 • Người bỏ phiếu đeo khẩu trang và găng tay (sẽ cung cấp khẩu trang và găng tay nếu cần)
 • Lau và vệ sinh tất cả các bề mặt và Thiết bị Đánh dấu Lá phiếu sau mỗi cử tri
 • Giãn cách xã hội 6 feet
 • Nhân viên bầu cử đeo găng tay và khẩu trang bảo hộ
COVID-19

Kế hoạch Bầu cử An toàn


Tăng tốc độ đăng ký của bạn tại Trung tâm bỏ phiếu

Giảm thời gian làm thủ tục tại Trung tâm Bỏ phiếu bằng cách quét Mã đăng ký nhanh của bạn.

Sau khi nhập thông tin cá nhân của bạn, mã đăng ký duy nhất của bạn sẽ xuất hiện dưới thông tin đăng ký của bạn. Hiển thị mã của bạn cho Nhân viên bầu cử khi ở Trung tâm Bỏ phiếu để đăng ký ngay lập tức.

Mã Đăng ký Nhanh của bạn cũng được in trên lá phiếu mẫu đã gửi và bưu thiếp của Trung tâm Bỏ phiếu. Bạn cũng có thể mang một trong những bản in ra giấy đó đến Trung tâm Bỏ phiếu.


Bỏ phiếu sớm tại Trụ sở đăng ký

Bất kỳ cử tri nào ở Quận Los Angeles đều có thể đến Trụ sở Đăng ký Norwalk để bỏ phiếu trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư của họ.

Tất cả các cử tri nên chuẩn bị để tuân thủ tất cả các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe cộng đồng liên quan đến COVID-19 - bao gồm cả việc đeo khẩu trang khi ở trong phòng phiếu.

Trụ sở Norwalk

12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650

Giờ mở cửa:

 • Ngày 1 Tháng Hai tới ngày 19 Tháng Hai ( Đóng cửa ngày Thứ Bảy/Chủ Nhật và Ngày lễ Tổng Thống, ngày 15 tháng Hai) 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều
 • Ngày 20 tháng Hai đến ngày 21 tháng Hai: 10 giờ sáng tới 7 giờ tối
 • Ngày 22 tháng Hai đến ngày 26 tháng Hai: 8 giờ sáng tới 7 giờ tối
 • Ngày 27 tháng Hai đến ngày 28 tháng Hai: 10 giờ sáng tới 7 giờ tối
 • Ngày 1 tháng Ba: 8 giờ sáng tới 7 giờ tối
 • Trong Ngày Bầu Cử, Ngày 2 Tháng Ba: từ 7 giờ sáng tới 8 giờ tối

Cách Bỏ phiếu trên Thiết bị Đánh dấu Phiếu Mới


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ trong việc bỏ phiếu sớm, vui lòng gọi văn phòng của chúng tôi theo số 1-800-815-2666 hoặc gửi email tới voterinfo@rrcc.lacounty.gov.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.