Skip to Content
[Page Content]

BỎ PHIẾU TRỰC TIỀP

Vote In Person

Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm Thống Đốc California, Ngày 14 tháng Chín, 2021

Bỏ phiếu trực tiếp an toàn và dễ tiếp cận sẽ có sẵn trong cuộc bầu cử này bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 4 tháng Chín.

Ngày và Giờ

  • Ngày 4 tháng Chín - ngày 13 tháng Chín: 10 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Ngày Bầu Cử, ngày 14 tháng Chín: 7 giờ sáng - 8 giờ tối

TÌM MỘT TRUNG TÂM BẦU CỬ


An toàn cho cử tri bỏ phiếu trực tiếp

Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên của chúng tôi. Tất cả các Trung tâm Bỏ phiếu tham gia sẽ tuân theo các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe cộng đồng của Tiểu bang và Quận, chẳng hạn như:

  • Người bỏ phiếu đeo khẩu trang và găng tay (sẽ cung cấp khẩu trang và găng tay nếu cần)
  • Lau và vệ sinh tất cả các bề mặt và Thiết bị Đánh dấu Lá phiếu sau mỗi cử tri
  • Giãn cách xã hội 6 feet
  • Nhân viên bầu cử đeo găng tay và khẩu trang bảo hộ
COVID-19

Kế hoạch Bầu cử An toàn


Tăng tốc độ đăng ký của bạn tại Trung tâm bỏ phiếu

Giảm thời gian làm thủ tục tại Trung tâm Bỏ phiếu bằng cách quét Mã đăng ký nhanh của bạn.

Sau khi nhập thông tin cá nhân của bạn, mã đăng ký duy nhất của bạn sẽ xuất hiện dưới thông tin đăng ký của bạn. Hiển thị mã của bạn cho Nhân viên bầu cử khi ở Trung tâm Bỏ phiếu để đăng ký ngay lập tức.

Mã Đăng ký Nhanh của bạn cũng được in trên lá phiếu mẫu đã gửi và bưu thiếp của Trung tâm Bỏ phiếu. Bạn cũng có thể mang một trong những bản in ra giấy đó đến Trung tâm Bỏ phiếu.


Bỏ phiếu sớm tại Trụ sở đăng ký

Trụ sở Norwalk có sẵn cho việc bỏ phiếu sớm 29 ngày trước mỗi cuộc bầu cử. Cử tri có thể chọn bỏ phiếu trực tiếp hoặc nộp phiếu bầu đã hoàn tất của mình tại Thùng Nhận Phiếu ở phía bắc của tòa nhà (đối diện với Imperial Highway).

Tất cả cử tri nên chuẩn bị để tuân theo mọi hướng dẫn về an toàn và sức khỏe cộng đồng liên quan đến COVID-19 - bao gồm cả việc đeo đồ che mặt khi ở trong tòa nhà.

Trụ Sở Norwalk

12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650

Ngày và Giờ Bỏ Phiếu Sớm:

  • Thứ Hai - thứ Sáu: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều (Đóng cửa cuối tuần và các ngày lễ)
  • Ngày Bầu Cử: 7 giờ sáng - 8 giờ tối

Cách Bỏ phiếu trên Thiết bị Đánh dấu Phiếu Mới


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ trong việc bỏ phiếu sớm, vui lòng gọi văn phòng của chúng tôi theo số 1-800-815-2666 hoặc gửi email tới voterinfo@rrcc.lacounty.gov.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.