Skip to Content
[Page Content]

request_voter_reg_info

Cử tri đã ghi danh của Quận L.A. có thể xem lại tình trạng ghi danh bầu cử của họ trong trang web của chúng tôi. Nếu các chi tiết của quý vị đã thay đổi, quý vị cần phải ghi danh bầu cử lại ngay để chắc chắn quý vị nhận được những chi tiết chính xác để bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử.

[Original Content]