Skip to Content
[Page Content]

RR/CC chân thành cám ơn sự tận tâm của tất cả các nhân viên phòng phiếu Quận L.A. làm việc vào ngày và trước Ngày Bầu Cử. Chúng tôi luôn luôn cố gắng để giúp cho tiến trình làm tình nguyện viên được tốt hơn và dễ dàng hơn. Xin cho chúng tôi biết sự nhận xét về kinh nghiệm của quý vị bằng cách điền vào bản thăm dò ý kiến bằng giấy đã được gởi đến quý vị sau mỗi kỳ bầu cử.

Báo Cáo Phân Tích Thăm Dò Ý Kiến Nhân Viên Phòng Phiếu

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.