Skip to Content
[Page Content]
Polling Place Phòng Phiếu & Tìm Kiếm Mẫu Phiếu
Dùng đơn này để tìm Phòng Phiếu của quí vị, Mẫu Phiếu, và tin tức Khu.

Điền thông tin vàoRequired

 

Số nhà của nơi cư ngụ (không có phần).

Required

Đừng bao gồm loại đường (ave., st., blvd., etc.)


Example #1:
12400 Imperial Hwy
House Number = 12400
Street Name = Imperial

Example #2:
2016 E 1st St
House Number = 2016
Street Name = 1

Example #3:
100 E Avenue 52
House Number = 100
Street Name = Avenue -or- Avenue 52

Dịch vụ Trên mạng

[Original Content]