Skip to Content
[Page Content]

การส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์

การเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นตั้น 3 มีนาคม 2020

ให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - วันเลือกตั้ง 3 มีนาคม

มณฑล L.A. นำเสนอทางเลือกใหม่ของการแก้ปัญหาให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ (VBM) ในการหย่อนบัตรลงคะแนนด้วยตัวเองด้วยวิธีที่ง่ายและปลอดภัย เวลาทำการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่แต่ละแห่ง

ผู้ออกเสียงที่ลงคะแนนทางไปรษณีย์จะมีกล่องรับหย่อนบัตรลงคะแนนมากกว่า 200 แห่งทั่วทั้งมณฑล

ดูสถานที่รับหย่อนบัตรลงคะแนน


เช็คลิสต์การส่งคืนบัตรลงคะแนน

ก่อนที่คุณจะส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ โปรดแน่ใจว่า:

  1. บัตรลงคะแนนของคุณอยู่ในซองจดหมายส่งคืนอย่างปลอดภัย
  2. คุณเซ็นชื่อด้านหลังของซองจดหมายส่งคืน
  3. อนุญาตให้ผู้ออกเสียงสามารถหย่อนบัตรลงคะแนนให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนได้

บอกต่อสู่ชุมชนของคุณ

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบปลิวของสถานรับหย่อนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์

[Original Content]