Skip to Content
[Page Content]

หย่อนบัตรลงคะแนนด้วยการออกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์

วันที่ 3 เมษายน 2018 การเลือกตั้งพิเศษ

VBM Drop-Off

เราขอนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์ (VBM) เพื่อให้ผู้ออกเสียงสามารถลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์ VBM ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย จะมีตำแหน่งที่ตั้งสาม (3) ตำแหน่ง สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการหย่อนบัตรการออกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์ VBM ของพวกท่านสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง

คำเตือน: ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เลือกจะถือบัตรลงคะแนน VBM ของตนเพื่อรอไปออกเสียงวันเลือกตั้งแทนนั้สามารถทำได้ เพียงแต่ต้องนำบัตรลงคะแนน VBM ของตนไปคืนที่คูหาเพื่อเปลี่ยนเป็นบัตรลงคะแนนที่ใช้ในสถานที่เลือกตั้งผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ไม่ได้นำบัตรลงคะแนน VBM ของตนไปก็ยังสามารถออกเสียงได้ด้วยบัตรออกเสียงลงคะแนนชั่วคราว

ใบปลิวนำส่งการออกเสียงลง คะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์

ก่อนที่คุณจะหย่อนบัตรลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์ VBM ของท่าน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  1. บัตรลงคะแนนของท่านได้ใส่อยู่ในซองของการออกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์ แล้วอย่างปลอดภัย
  2. ท่านเซ็นชื่อลงบนด้านหลังของซองการออกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์
  3. ผู้ออกเสียงลงคะแนนได้รับการอนุญาตให้หย่อนบัตรการออกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์ VBM สำหรับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนของพวกเขาได้ ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นจะต้องปิดซองอย่างแน่นหนาและเซ็นชื่อลงบนด้านหลังของซองจดหมาย

ในกรณีที่ท่านลืมซองของการส่งคืนการออกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์ VBM ทางหน่วยเลือกตั้งของเราจะมีซองทดแทนให้ท่าน

สถานที่หย่อนบัตรลงคะแนนของการออกเสียงลงคะแนนโดยส่งทางไปรษณีย์

ตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่ เวลาทำการ
ห้องสมุดสาขา Lake View Terrace 12002 Osborne Street
Lake View Terrace, CA 91342
วันจันทร์ และ วันพุธ: 10:00 น - 20:00 น
วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี: 12.00 น - 20.00 น
วันศุกร์ - วันเสาร์: 9:30 น. - 17.30 น
วันอาทิตย์: ปิดทำการ
ห้องสมุดภูมิภาค West Valley 19036 Vanowen Street
Reseda, CA 91335
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 10:00 น - 20:00 น
วันศุกร์ - วันเสาร์: 9:30 น. - 17.30 น
วันอาทิตย์: 13.00 น - 17.00 น
ศาลาว่าการของเมือง Culver City 9770 Culver Boulevard, ห้องรับรองชั้น 1
Culver City, CA 90232
วันจันทร์ - วันศุกร์: 7:30 น. - 17.30 น
วันเสาร์ - อาทิตย์: ปิดทำการ
ปิดทำการ: วันที่ 16 มีนาคม และ วันที่ 30 มีนาคม
[Original Content]