Skip to Content
[Page Content]

การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ในมณฑล Los Angeles

Vote by Mail Notices

ทางเลือกในการออกเสียงลงคะแนนที่ปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ และเป็นที่ต้องการในปี 2021

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนแล้วจะได้รับบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีทางเลือกในการออกเสียงลงคะแนนที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ ในช่วงระหว่างการระบาดของโควิด-19

การจัดส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ สำนักงานจะเริ่มส่งบัตรคะแนนทางไปรษณีย์ไม่เกิน 29 วันก่อนวันเลือกตั้ง

วิธีส่งคืนบัตรลงคะแนนของคุณ

คุณมีทางเลือกหลากหลายให้เลือกในการส่งคืนบัตรลงคะแนนของคุณ:

ถ้าบัตรลงคะแนนของคุณถูกประทับตราไปรษณีย์ภายในวันเลือกตั้งและสำนักงานการเลือกตั้งได้รับบัตรลงคะแนนภายใน 7 วันหลังจากวันเลือกตั้ง (EC, § 1605(d).) เราจะดำเนินการตามขั้นตอน พิสูจน์สิทธิและนับคะแนนบัตรลงคะแนนใบนั้น

ดาวน์โหลดและแจกจ่ายให้กับชุมชนของคุณ: วิธีการส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ของคุณ

วิธีติดตามสถานะบัตรลงคะแนนของคุณ

สมัครสมาชิกกับบริการWhere's My Ballotเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ของคุณทางข้อความ อีเมล์ และ/หรือเสียงตอบรับอัตโนมัติ บริการนี้ฟรีสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้วทุกคน ซึ่งจะอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสถานะบัตรลงคะแนนของคุณว่าตอนนี้บัตรลงคะแนนอยู่ที่ไหนและคุณคาดว่าจะได้รับบัตรเมื่อไหร่

ลงทะเบียนใช้บริการ WHERE'S MY BALLOT

ตรวจสอบสถานะบัตรลงคะแนนของคุณ ว่าสำนักงานได้รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการนับคะแนนบัตรลงคะแนนของคุณหรือยัง

ผู้ออกเสียงลงคะแนนสามารถยืนยันได้ว่าบัตรลงคะแนนของพวกเขาได้ถูกส่งไปถึงสำนักงานการเลือกตั้งและได้รับการดำเนินการนับคะแนนเรียบร้อยแล้วผ่านทางเครื่องมือVote by Mail Status Tool

ต้องการขอรับบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ทดแทนใบใหม่

เราขอความร่วมมือให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนรอจนถึงวันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม ในการติดต่อขอรับบัตรลงคะแนนทดแทนใบใหม่ เพื่อให้เวลาบัตรลงคะแนนใบแรกได้เดินทางไปถึงกล่องไปรษณีย์ของผู้ออกเสียงแต่ละบ้าน

มาเริ่มกันเลย

ต้องการขอรับบัตรลงคะแนนในภาษาอื่น

มณฑล L.A. มีบริการหลายภาษาเต็มรูปแบบ และ/หรือความช่วยเหลือทางด้านภาษาต่าง ๆ มากถึง 18 ภาษา

ถ้าหากต้องการขอรับบัตรลงคะแนนของคุณหรือเอกสารการเลือกตั้งต่าง ๆ ในภาษาอื่น โปรดโทรติดต่อ แผนกบริการหลายภาษาของเราที่ 800-815-2666 กด 3

หนังสือคำเเถลงการณ์ของการพิสูจน์ลายมือชื่อ

เราเข้าใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ลายเซ็นของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าหากลายเซ็นของคุณบนซองจดหมายส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ไม่ตรงกับลายเซ็นที่คุณได้เซ็นไว้ในเอกสารลงทะเบียนเลือกตั้งในฐานข้อมูลของเรา ทางสำนักงานจะแจ้งให้คุณทราบทางไปรษณีย์ และเราจะขอร้องให้คุณกรอกข้อมูลและส่งคืน หนังสือคำแถลงการณ์ของการพิสูจน์ลายมือชื่อ

ลายเซ็นของคุณได้ ถูกกำหนด ให้ใช้ในการพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวตนคุณ และการดำเนินการตามขั้นตอนของบัตรลงคะแนน

การเลือกตั้งจากการถอดถอนผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 14 กันยายน 2021

ดาวน์โหลดคำแถลงการณ์ของการพิสูจน์ลายมือชื่อ และส่งคืนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2021 เวลา 17.00 น.

ลืมเซ็นชื่อบนซองจดหมายสำหรับส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ของคุณ?

ถ้าคุณได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ของคุณมาแล้ว แต่ลืมเซ็นชื่อลงบนซองจดหมายส่งคืน ทางสำนักงานเราจะส่ง “หนังสือคำแถลงการณ์ของบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ” ทางไปรษณีย์ เพื่อขอให้คุณลงลายเซ็นของคุณ

ลายเซ็นของคุณได้ถูกกำหนดให้ใช้ในการพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวตนคุณ และการดำเนินการตามขั้นตอนของบัตรลงคะแนน

การเลือกตั้งจากการถอดถอนผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 14 กันยายน 2021

ดาวน์โหลดคำแถลงการณ์ของบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ และส่งคืนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2021 เวลา 17.00 น.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.