Skip to Content
[Page Content]

สิทธิสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทุพพลภาพ

Rights for Voters with Specific Needs

Learn about voting rights for voters with disabilities.

กฎหมายคืออะไร?

กฎหมายของรัฐบาลกลางสี่ฉบับมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสูงอายุที่มีความต้องการเฉพาะ

อะไรคือเป้าหมายของสำนักงานนายทะเบียน – ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล Los Angeles เกี่ยวกับพระราชบัญญัติช่วยอเมริกาออกเสียงเลือกตั้ง?

เป้าหมายของ RR / CC คือการจัดเตรียมทาออกการลงคะแนนสำหรับทุกคนและเพื่อให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงมีส่วนร่วม 100% ในการเลือกตั้งทั้งหมด ศูนย์การเลือกตั้งทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเครื่องมือที่สะดวกสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนที่มองหาการลงคะแนนแบบอิสระและเป็นส่วนตัว

  • การเข้าถึงบริการที่ศูนย์การเลือกตั้ง
  • อุปกรณ์ทำเครื่องหมายลงคะแนนสามารถรองรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น
  • คำแนะนำการลงคะแนนตัวอักษรขนาดใหญ่และทีละขั้นตอนที่ศูนย์การเลือกตั้ง
  • คุณสมบัติความสามารถในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในอุปกรณ์ทำเครื่องหมายบัตรลงคะแนน (ระดับเสียงและความเร็ว แผงควบคุม ความคมชัดของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ขนาดข้อความ และการปรับมุมหน้าจอ)
  • บริการ TDD สำหรับคนหูหนวกและผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน
  • ซีดีเสียง ที่มีข้อมูลมาตรการในบัตรลงคะแนนของรัฐและมณฑล
  • ทางเลือกการลงคะแนนของผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม / การลงคะแนนทางไปรษณีย์
  • มีบริการความช่วยเหลือจากผู้ปฏิบัติงานศูนย์การเลือกตั้งในทุกขั้นตอนของกระบวนการลงคะแนน
  • การลงทะเบียนในวันเดียวกัน
  • การนำเสนอผลงานและการสาธิตการใช้อุปกรณ์แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประสบการณ์การลงคะแนนใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้

ขณะนี้ศูนย์การเลือกตั้งนำเสนอทางเลือกมากกว่าสถานที่เลือกตั้ง RR / CC ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีเพื่อประสบการณ์การลงคะแนนที่ง่ายและเข้าถึงได้ การเลือกตั้งไม่ใช่กิจกรรมวันเดียวอีกต่อไปและผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทุพพลภาพไม่จำเป็นต้องลงคะแนนในคูหาลงคะแนนแยกต่างหากอีกต่อไป ต้นแบบการแก้ปัญหาการลงคะแนนสำหรับทุกคน (VSAP) ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสภาพความพิการ อุปกรณ์ทำเครื่องหมายลงคะแนนจะมอบประสบการณ์การลงคะแนนที่เป็นส่วนตัวและเป็นอิสระซึ่งสามารถเข้าถึงได้และสะดวกสบาย

ที่ปรึกษาการเข้าถึงบริการต่าง ๆ

ที่ปรึกษาด้านความสามารถในการเข้าถึงการลงคะแนนเสียงของมณฑล Los Angeles (Los Angeles County Voting Accessibility Advisory Consultant) ได้ช่วยสำนักงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

ที่ปรึกษาของ RR / CC คือ Angela Davis รองอาวุโสฝ่ายสิทธิพลเมืองคนพิการ (DCR) ประจำมณฑล Los Angeles ผู้ซึ่งให้คำแนะนำแก่สำนักงานเกี่ยวกับวิธีที่ทำให้ประชาชนทุกคนในมณฑลสามารถเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งได้มากขึ้น สามารถติดต่อเธอได้ที่ (213) 202-5826

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาการเข้าถึงการลงคะแนน

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.