Skip to Content
[Page Content]

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งได้รับค่าตอบแทนเท่าใด

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งสามารถได้รับค่าตอบแทนระหว่าง $80 และ $175 สำหรับการทำงานในวันเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งที่เป็นนักเรียนได้รับค่าตอบแทนจนถึง $105

 • ผู้ตรวจสอบสามารถได้รับค่าตอบแทนจนถึง $175 สำหรับการทำงานในวันเลือกตั้ง :
  • $25 สำหรับการเข้าฝึกอบรมด้วยตนเองและการฝึกอบรมทางออนไลน์สำหรับผู้ตรวจสอบเป็นเวลา 2.5 ชั่วโมง
  • $50 สำหรับนำอุปกรณ์และเครื่องมือการออกเสียงลงคะแนนมาที่สถานที่เลือกตั้งและนำส่งคืนในวันก่อนและวันที่ทำการเลือกตั้ง
  • $100 สำหรับการทำงานในวันเลือกตั้ง
 • เสมียนสามารถได้รับค่าตอบแทนจนถึง $105 สำหรับการทำงานในวันเลือกตั้ง :
  • $25 สำหรับเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่ง
  • $80 สำหรับการทำงานในวันเลือกตั้ง

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งได้รับค่าตอบแทนของพวกเขาเมื่อใด

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งสามารถคาดว่าจะได้รับเช็คค่าตอบแทนของตนหลังจากวันเลือกตั้งแล้วประมาณสี่ถึงหกสัปดาห์

อาสาสมัครที่สถานที่เลือกตั้งได้ค่าตอบแทนเท่าใด

ค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครในการอำนวยความสะดวกที่สถานที่เลือกตั้งคือ $25 ต่อเขต

[Original Content]