Skip to Content
[Page Content]

become-a-pollworke

โครงการเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งสำหรับนักเรียนนับเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไฮสกูลในประสบการณ์ที่มีบทบาทสำคัญของขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ในวันเลือกตั้งนักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานที่การเลือกตั้ง นักเรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบในฐานะเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งตั้งแต่เข้ารับการฝึกอบรม การช่วยเหลือผู้ออกเสียงลงคะแนนและปิดสถานเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลงในคืนการเลือกตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งสำหรับนักเรียน :

[Original Content]