Skip to Content
[Page Content]

ผลในคืนวันเลือกตั้งเป็นผลลัพธ์การนับคะแนนกึ่งเป็นทางการซึ่งไม่ควรพิจารณาเป็นผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ข้อมูลใหม่ของผลการเลือกตั้งจะถูกลงเวลาไว้ เช็คข้อมูลที่ลงเวลาไว้อย่างระวังทุกครั้งที่ท่านดูผล ถ้าผลคะแนนไม่ได้เป็นครั้งล่าสุด อาจจะต้องทำการ "Reload หรือ Refresh" the page. 


ประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เน็ตอาจช้าลงเนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เน็ตจะไม่มีผลกระทบกับสถานะของเครื่องนับคะแนน คำเตือน: เว็บบราวเซอร์บางตัวอาจต้องการการตั้งค่าพิเศษเพื่อสามารถแสดงผลล่าสุด ท่านต้องอ่าน ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเว็บบราวเซอร์ของท่าน

เขตโรงเรียนร่วม Las Virgenes (การเลือกตั้ง 11/3/15)

เพื่อดูผลการเลือกตั้งสำหรับเขตโรงเรียนร่วม Las Virgenes ในเขตอำนาจศาลของมณฑล Ventura เมืองWestlake Villiage และ เมือง Calabasas ดูที่ข้างล่างนี้:

[Original Content]