Skip to Content
[Page Content]

កម្មវិធីភ្នាក់ងារ បោះឆ្នោតសិស្ស

become-a-pollworker

កម្មវិធីភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតសិស្ស គឺជាឱកាសតែមួយគត់សម្រាប់ឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យទទួលបាននូវបទពិសោធន៍នៃដំណើរការបោះឆ្នោត។ សិស្សនឹងត្រូវបានចាត់ឲ្យធ្វើជាស្មៀននៅកន្លែងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។ សិស្សនីមួយៗមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជា ភ្នាក់ងារបោះឆ្នោត — ពីការចូលរួមបណ្តុះបណ្តាល ជួយដល់អ្នកបោះឆ្នោតនិងការបិទកន្លែងបោះឆ្នោតនៅចុងបញ្ចប់នៃរាត្រីបោះឆ្នោត។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមពីកម្មវិធីភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតសិស្ស៖

[Original Content]