Skip to Content
[Page Content]

អនុវត្តការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមសំបុត្រ

អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុង Los Angeles ខោនធី មានជម្រើសក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមសំបុត្រ។ សន្លឹកឆ្នោតដែលបោះដោយផ្ញើតាមសំបុត្រ គឺត្រូវបានផ្ញើទៅឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទាំងឡាយណាដែលបានផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតត្រឡប់មកវិញតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដែលផ្ដល់ឲ្យ ឬដោយយកទៅដាក់នៅកន្លែងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។

ករេបាះេឆា􀆒 តបឋមេអយេបក􀅿ជនផា􀆐 ល់ទូទំងរដ􀆊 ៃថ􀆂ទី 5 ែខមិថុនា ឆា􀆒 ំ 2018

អ្នកក៏អាចដាក់ពាក្យសុំបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ ដោយផ្ញើតាមសំបុត្រ ឬ ដោយទៅផ្ទាល់:

ពាក្យបែបបទសុំ បោះឆ្នោតផ្ញើតាមសំបុត្រ ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដាក់ពាក្យសុំបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រជាអចិន្រ្តៃយ៍ មាន ន័យថាអ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតបោះដោយផ្ញើតាមសំបុត្រជាស្វ័យប្រវត្តិរាល់ការបោះឆ្នោតម្តងៗ។ អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការសុំការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើតាមសំបុត្ររៀងរាល់ការបោះឆ្នោតទៀតទេ។

សូមពិនិត្យមើល ស្ថានភាពបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ របស់អ្នក បន្ទាប់ពីអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ រួចហើយ។

សំណៅបោះពុម្ពនៃពាក្យសុំបែបបទសម្រាប់បោះឆ្នោតផ្ញើតាមសំបុត្រអាចរកឃើញនៅលើទំព័រក្របខាងក្រោយក្នុងកូនសៀវភៅសន្លឹកឆ្នោតគំរូជាផ្លូវការរបស់លោកអ្នក។

ការស្នើសុំជាសំបុត្រគឺអាចទទួលយកបានប្រសិនបើវាមានកំណត់ការបោះឆ្នោតដែលសន្លឹកឆ្នោតកំពុងត្រូវបានស្នើរសុំ ដោយមានឈ្មោះ និង ហត្ថលេខារបស់អ្នកបោះឆ្នោត អាសយដ្ឋានដែលបានចុះឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានដែលសន្លឹកឆ្នោតគួរតែត្រូវបានផ្ញើទៅឲ្យ។

ហត្ថលេខារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលស្នើសុំការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើតាមសំបុត្រគឺតម្រូវឲ្យមានដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពស្របច្បាប់នៃសំណុំបែបបទនេះ។

អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានបំណងចង់បោះឆ្នោតតាមរយៈការផ្ញើសំបុត្រត្រូវតែដាក់ពាក្យជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសុំសន្លឹកឆ្នោតដោយមិនលើសពី 7 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត។ ប្រសិនបើអ្នកនឹងមិនអាចទៅបោះឆ្នោតនៅតាមកន្លែងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបានទេ អ្នកត្រូវបំពេញ និងចុះហត្ថលេខាលើសំណុំបែបបទសម្រាប់សន្លឹកឆ្នោតបោះដោយផ្ញើតាមសំបុត្រ និង ផ្ញើវាត្រឡប់ទៅ ៖

Registrar-Recorder/County Clerk

P.O. Box 30450

Los Angeles, CA 90030-0450

[Original Content]