Skip to Content
[Page Content]

ការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់

Early Voting

ការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់គឺមានភាពងាយស្រួលហើយចាប់ផ្តើម 29 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត។ អ្នកបោះឆ្នោតមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតឡើយ។ គ្រប់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុង Los Angeles ខោនធីអាចបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់។

Norwalk HQ:

12400 Imperial Hwy.

Third Floor, Room 3002

Norwalk, CA 90650

សូមទំនាក់ទំនងការិយាល័យ Norwalk តាមលេខ 1 (800) 815-2666 ឬ (562) 466-1323 ដើម្បីបញ្ជាក់ម៉ោងពេលធ្វើការ។

[Original Content]