Skip to Content
[Page Content]

Humiling ng mga Serbisyo

Ang pangkat ng Pakikipag-ugnayan sa Komunidad at Botante ay lumalahok sa maraming ginaganap sa buong county at nagsasanay ng dose-dosenang grupo bawat taon.

Kung gusto ninyong pumunta ang pangkat ng Pakikipag-ugnayan sa ginaganap ng inyong organisasyon, magkaloob ng pagsasanay sa pagpaparehistro ng botante o humarap bilang isang ekspertong tagapagdulot sa pagboto at mga halalan, tawagan ang seksyon sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad at Botante sa (562) 345-8365 o outreach@rrcc.lacounty.gov.

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.