Skip to Content
[Page Content]

Mga Paraan sa Pag-Video

Nasa ilalim ang ilan sa mga video ng paraan. I-klik ang "thumbnail" upang tingnan ang video. Para sa paglalagay ng kapsiyon, i-klik ang buton na "CC" sa ilalim na kanang-kamay na sulok ng video player.

video

Pagpaparehistro upang Makaboto

video

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

video

Pagboto sa mga Lugar ng Botohan

video

Pansamantalang Pagboto

video

Ano ang Mangyayari sa Aking Balota

 
[Original Content]