Skip to Content
[Page Content]

Mga Naililipat na Sentro ng Pagboto

Ika-3 ng Marso, 2020 Pampanguluhang Primaryang Halalan

Interactive Sample Ballot

Maligayang pagdating sa mga Naililipat na Sentro ng Pagboto!

Ang aming tanggapan ay nakipag-sosyo sa mga makasaysayang lugar, mga palengkeng mambubukid, mga zoo, at mga istadyum para dalhin ang botohan sa mga botante.

Ang Mga Naililipat na Sentro ng Pagboto ay nagbibigay ng kaparehong karanasan sa pagboto na iyong matatanggap sa isang regular na Sentro ng Pagboto. Ang mga oras ay maiiba depende sa lokasyon at maaaring kanselahin dahil sa ulan.


Kalendaryo ng Naililipat na Sentro ng Pagboto

Tinggnan ang buong listahan ng naka-iskedyul na mga lokasyon

[Original Content]