Skip to Content
[Page Content]

Mga Ulat ng Pagsusuri ng Pagtatanong sa Manggagawa sa Botohan

Lubos na nagpapasalamat ang RR/CC sa dedikasyon ng lahat ng mga manggagawa sa botohan ng County ng L.A. sa at bago ang Araw ng Halalan. Patuloy kaming nagpupunyagi upang gawin ang proseso na mas mabuti at mas madali para sa mga boluntaryo. Mangyaring magbigay ng opinyon tungkol sa inyong karanasan gamit ang papel na pagtatanong na ipinadala sa inyo sa koreo pagkatapos ng bawat halalan.

Mga Ulat ng Pagsusuri ng Pagtatanong sa Manggagawa sa Botohan

[Original Content]
Alert - COVID-19

The Registrar-Recorder/County Clerk will close all of its offices to the public effective Monday, March 16 as a precautionary measure to help slow the spread of the Coronavirus (COVID-19).

Due to the ongoing COVID-19 health crisis, all mail and online orders are experiencing processing delays. Thank you for your patience and please click here for updated information regarding COVID-19.