Skip to Content
[Page Content]

Hoàn Lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư
Bầu Cử Kết Hợp Địa Phương và Thành Phố

VBM Drop-Off

Tóm Lược

Chúng tôi đang cung cấp một chương trình thuận tiện và minh bạch để cử tri Bầu Bằng Thư (VBM) đích thân nộp lại lá phiếu VBM của họ một cách dễ dàng và an toàn. Đối với kỳ Bầu Cử Kết Hợp Địa Phương và Thành Phố vào ngày 7 tháng Mười Một sẽ có 17 địa điểm sẵn sàng để cử tri hoàn lại lá phiếu VBM của họ.

LƯU Ý: Cử tri nào chọn cách giữ lại lá phiếu VBM của mình và bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử thì có thể làm như vậy, nhưng họ phải mang theo và hoàn trả lá phiếu VBM của mình để được nhận lá phiếu của địa điểm bỏ phiếu. Cử tri nào không mang theo và hoàn trả lá phiếu VBM của mình thì vẫn có thể bỏ một lá phiếu tạm thời.

Tờ Rơi Gửi Lại Lá Phiếu Bầu bằng Thư

Trước khi gửi lại Lá Phiếu VBM của mình, quý vị hãy chắc chắn là:

  1. Lá phiếu của quý vị được an toàn đặt trong phong bì Bầu bằng Thư.
  2. Quý vị ký tên vào mặt sau của phong bì Bầu bằng Thư.
  3. Cử tri được phép gửi lại lá phiếu VBM của thành viên trong gia đình và bạn bè của mình. Cử tri nào không tự giao lại lá phiếu thì cần phải dán cẩn thận và ký tên vào mặt sau của phong bì.

Trong trường hợp quý vị quên phong bì Bầu bằng Thư của mình, thì sẽ có phong bì thay thế tại các địa điểm.

Địa Điểm Gửi Lại Lá Phiếu Bầu bằng Thư

Location Address Hours
CERRITOS CITY CLERK 18125 Bloomfield Avenue, 1st Fl.
Cerritos, CA 90703
Monday-Friday: 8:00 AM-5:00PM
Saturday-Sunday: Closed
COMPTON CITY CLERK 205 S. Willowbrook Avenue
Compton, CA 90221
Monday-Thursday: 7:00 AM-6:00PM
Friday-Sunday: Closed
EL MONTE CITY CLERK 11333 Valley Boulevard
El Monte, CA 91731
Monday-Thursday: 7:00 AM-5:30PM
Friday-Sunday: Closed
GLENDORA CITY CLERK 116 E. Foothill Boulevard
Glendora, CA 91741
Monday-Friday: 8:00 AM-5:00PM
Saturday & Sunday: Closed
HAWTHORNE CITY CLERK 4455 W. 126Th Street
Hawthorne, CA 90250
Monday-Thursday: 7:30 AM-5:30PM
Friday: 7:30 AM-4:30PM (Every other Friday)
Saturday & Sunday: Closed
HERMOSA BEACH CITY CLERK 1315 Valley Drive
Hermosa Beach, CA 90254
Monday-Thursday: 7:00 AM-6:00PM
Friday-Sunday: Closed
LA CANADA FLINTRIDGE CITY CLERK 1327 Foothill Boulevard
La Canada Flintridge, CA 91011
Monday-Thursday: 7:00 AM-5:00PM
Friday: 8:00 AM-5:00PM
Saturday & Sunday: Closed
LA HABRA HEIGHTS CITY CLERK 1245 N. Hacienda Road
La Habra Heights, CA 90631
Monday-Thursday: 8:00 AM-5:30PM
Friday-Sunday: Closed
LAKEWOOD CITY CLERK 5050 Clark Avenue
Lakewood, CA 90712
Monday-Thursday: 7:00 AM-5:30PM
Friday: 7:30 AM-5:00PM (Every other Friday)
Saturday & Sunday: Closed
LANCASTER CITY CLERK 44933 Fern Avenue
Lancaster, CA 93534
Monday-Thursday: 8:00 AM-6:00PM
Friday: 8:00 AM-5:00PM
Saturday & Sunday: Closed
MONTEBELLO CITY CLERK 1600 W. Beverly Boulevard
Montebello, CA 90640
Monday-Thursday: 7:30 AM-5:30PM
Friday-Sunday: Closed
RANCHO PALOS VERDES CITY CLERK 30940 Hawthorne Boulevard
Rancho Palos Verdes, CA 90275
Monday-Thursday: 7:30 AM-5:30PM
Friday: 7:30 AM-4:30PM
Saturday & Sunday: Closed
ROSEMEAD CITY CLERK 8838 E. Valley Boulevard
Rosemead, CA 91770
Monday-Thursday: 7:00 AM-6:00PM
Friday-Sunday: Closed/td>
SAN MARINO (CROWELL PUBLIC LIBRARY) 1890 Huntington Drive
San Marino, CA 91108
Monday-Thursday: 10:00 AM-9:00PM
Friday-Saturday: 10:00 AM-5:00PM
Sunday: 1:00 PM-5PM
SOUTH EL MONTE CITY CLERK 1415 Santa Anita Avenue
South El Monte, CA 91733
Monday-Thursday: 7:00 AM-5:30PM
Friday-Sunday: Closed
TEMPLE CITY CITY CLERK 9701 Las Tunas Drive
Temple City, CA 91780
Monday-Friday: 7:30 AM-6:00PM
Saturday & Sunday: Closed
WHITTIER CITY CLERK 13230 Penn Street
Whittier, CA 90602
Monday-Friday: 8:00 AM-5:00PM
Saturday & Sunday: Closed
[Original Content]