Skip to Content
[Page Content]

Hulugan para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
Lokal at Munisipal na Pinagsamang mga Halalan

VBM Drop-Off

Sa Maikli

Nagkakaloob kami ng mapupuntahan at malinaw na programa para sa mga botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (VBM) para sa madali at naka- segurong personal na paghulog ng kanilang balota ng VBM. Para sa ika- 7 ng Nobyembre na Lokal at Munisipal na Pinagsamang mga Halalan magkakaroon ng 17 mga lokasyon na magagamit ng mga botante para ihulog ang kanilang balota ng VBM.

Polyeto ng Paghulog ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Bago ihulog ang inyong Balota ng VBM siguraduhin na:

  1. Ang inyong balota ay ligtas na nakalagay sa loob ng sobre ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
  2. Nilagdaan mo ang likod ng sobre ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.
  3. Ang mga botante ay maaring maghulog ng mga balota ng VBM para sa mga miyembro ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang mga botante na wala duon ay dapat na siguraduhin na ligtas na sarado at nalagdaan ang likuran ng sobre.

Kung sakali na nakalimutan mo ang iyong sobre ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo, mayroong pamalit na sobre sa mga lugar ng botohan.

Mga Lokasyon ng Paghulog ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Location Address Hours
CERRITOS CITY CLERK 18125 Bloomfield Avenue, 1st Fl.
Cerritos, CA 90703
Monday-Friday: 8:00 AM-5:00PM
Saturday-Sunday: Closed
COMPTON CITY CLERK 205 S. Willowbrook Avenue
Compton, CA 90221
Monday-Thursday: 7:00 AM-6:00PM
Friday-Sunday: Closed
EL MONTE CITY CLERK 11333 Valley Boulevard
El Monte, CA 91731
Monday-Thursday: 7:00 AM-5:30PM
Friday-Sunday: Closed
GLENDORA CITY CLERK 116 E. Foothill Boulevard
Glendora, CA 91741
Monday-Friday: 8:00 AM-5:00PM
Saturday & Sunday: Closed
HAWTHORNE CITY CLERK 4455 W. 126Th Street
Hawthorne, CA 90250
Monday-Thursday: 7:30 AM-5:30PM
Friday: 7:30 AM-4:30PM (Every other Friday)
Saturday & Sunday: Closed
HERMOSA BEACH CITY CLERK 1315 Valley Drive
Hermosa Beach, CA 90254
Monday-Thursday: 7:00 AM-6:00PM
Friday-Sunday: Closed
LA CANADA FLINTRIDGE CITY CLERK 1327 Foothill Boulevard
La Canada Flintridge, CA 91011
Monday-Thursday: 7:00 AM-5:00PM
Friday: 8:00 AM-5:00PM
Saturday & Sunday: Closed
LA HABRA HEIGHTS CITY CLERK 1245 N. Hacienda Road
La Habra Heights, CA 90631
Monday-Thursday: 8:00 AM-5:30PM
Friday-Sunday: Closed
LAKEWOOD CITY CLERK 5050 Clark Avenue
Lakewood, CA 90712
Monday-Thursday: 7:00 AM-5:30PM
Friday: 7:30 AM-5:00PM (Every other Friday)
Saturday & Sunday: Closed
LANCASTER CITY CLERK 44933 Fern Avenue
Lancaster, CA 93534
Monday-Thursday: 8:00 AM-6:00PM
Friday: 8:00 AM-5:00PM
Saturday & Sunday: Closed
MONTEBELLO CITY CLERK 1600 W. Beverly Boulevard
Montebello, CA 90640
Monday-Thursday: 7:30 AM-5:30PM
Friday-Sunday: Closed
RANCHO PALOS VERDES CITY CLERK 30940 Hawthorne Boulevard
Rancho Palos Verdes, CA 90275
Monday-Thursday: 7:30 AM-5:30PM
Friday: 7:30 AM-4:30PM
Saturday & Sunday: Closed
ROSEMEAD CITY CLERK 8838 E. Valley Boulevard
Rosemead, CA 91770
Monday-Thursday: 7:00 AM-6:00PM
Friday-Sunday: Closed/td>
SAN MARINO (CROWELL PUBLIC LIBRARY) 1890 Huntington Drive
San Marino, CA 91108
Monday-Thursday: 10:00 AM-9:00PM
Friday-Saturday: 10:00 AM-5:00PM
Sunday: 1:00 PM-5PM
SOUTH EL MONTE CITY CLERK 1415 Santa Anita Avenue
South El Monte, CA 91733
Monday-Thursday: 7:00 AM-5:30PM
Friday-Sunday: Closed
TEMPLE CITY CITY CLERK 9701 Las Tunas Drive
Temple City, CA 91780
Monday-Friday: 7:30 AM-6:00PM
Saturday & Sunday: Closed
WHITTIER CITY CLERK 13230 Penn Street
Whittier, CA 90602
Monday-Friday: 8:00 AM-5:00PM
Saturday & Sunday: Closed
[Original Content]