Skip to Content
[Page Content]

Hulugan para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Paghulog ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay opisyal na nagtapos ng ika-3 ng Abril. Gayunman, ang lahat ng mga botante sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na naghahangad na ihulog ang kanilang balota sa isang siguradong kahon ng balota ay maaaring bumisita sa anumang lugar ng botohan sa LA County at ihulog ito duon.

Hanapin ang inyong lugar ng botohan o isang malapit sa inyo sa pamamagitan ng aming Gamit Impormasyon ng Botante.

[Original Content]